Hór

Bůh v podobě sokola anebo muže se sokolí hlavou. Bůh slunce, nebe a světla, dědic pozemského panství boha Usíra a božský vládce Egypta. Kult tohoto boha je velmi zajímavý.

0

Sutech

Bůh pouště, bouřek a moře. Bratr a vrah boha Usíra. Uctívání boha Sutecha mělo velmi zajímavý vývoj. Tak jak je známé z bájí o Usírovi a Hórovi, jej zná až poslední období egyptské historie.

0

Nút

Bohyně nebe a samo nebe, rodička bohů a paní západu zosobňovala nebeskou klenbu stejně jako její manžel Geb zosobňoval zem. Zpočátku byla jednou z hlavních bohyní, ale časem poklesla až na úroveň bohů třetí generace. Zobrazována bývá jako krásná žena. 

0

Éset

Manželka boha Usíra, matka boha Hora, paní mocných slov, největší z bohů a bohyň. Jako Isis ji zná celý svět. Je to nejdéle uctívaná bohyně, o které svět vůbec ví. Její kult trval 4,5 tisíce let.

0

Usíris

Bůh mrtvých a vládce podsvětí, zároveň bůh půdy, vody, slunce a vegetace. Král bohů a lidí, pán věčnosti. Asi nejznámější z egyptských bohů pod řeckým jménem Osiris a jeho žena Éset (Isis) .

0

Thovt

Bůh moudrosti a učenosti, zákonů a ustanovení, písma a řeči, lékařství a černokněžnictví, velký bůh nebe, velký bůh podsvětí, ztělesněný v měsíci a uctívaný v podobě ibise nebo paviána s měsíčním srpkem.

0

Re

Re byl bůh slunce, nebo také slunce jako takové, pán nebe a stvořitel světa. Od nejstarších dob byl jedním z nejvyšších egyptských bohů, uctívaný po celém Egyptě. Zajímavé je, že nebyl jediným bohem slunce, byl však považován za hlavního.

0

Amon

Amon, bůh města Vesetu, stvořitel a pán světa, král bohů. Až k takovémuto vznešenému titulu pomohlo zpočátku bezvýznamnému místnímu bůžkovi ustanovení Théb hlavním městem egyptské Nové říše.

0

Usíris a Éset

Bohy, které známe pod jejich řeckými názvy Osíris a Ísis (mimochodem i slavná opera W.A.Mozarta Kouzelná flétna tyto bohy popisuje jako ztělesnění moudra a spravedlivosti) bychom nejspíše mohli přirovnat k bájnému řeckému Prométheovi.

0

Vznik Země

Podle egyptských bájí byla nejdříve byla tma a pravodstvo, jehož vlny se převalovaly bez účelu. V té době žil pouze bůh pravodstva Nóvev. Po čase se z tohoto pravodstva vynořil zářící bůh Re, podobný brouku skarabeovi.

0
Syndikovat obsah