Sakkara

Laik si pod tímto jménem vzpomene na stupňovitou pyramidu faraóna Džósera, odborník ví, že Sakkára je jedno z největších a historicky nejdéle používaných pohřebišť na světě, neboť zde byli pohřbívání lidé nejméně 3 000 let.

0

Džóserova pyramida

Když kolem roku 2650 př.Kr. faraón Džoser požádal svého stavitele Imhotepa, aby mu postavil mastabový hrob, netušil, že vstoupí do dějin jako zakladatel pyramidových hrobů. Imhotep totiž postavil velkou mastabu a na ni pět dalších, postupně se zmenšujících.

0

Turistické informace

Individuální turistika po Egyptě nebývá příliš jednoduchá. Vzhledem k velice striktním bezpečnostním opatřením je třeba například pohybovat se pouze v kolonách, které jsou hlídané vojáky.

0

Sfinga

Název Sfinga pochází z řečtiny, která jej však převzala z egyptského slovního spojení šepses anch, jenž znamená živý obraz.

0

Mykerinova pyramida

Ze tří gízských velkých pyramid je tato nejmenší a také nejméně známá. Stojí poněkud stranou a svojí výškou 66 m působí jako děťátko dvou velkých rodičů.

0

Rachefova pyramida

Známe ji též pod názvem Chefrenova pyramida. Po vzoru svého otce Chufeva si nechává stavět svoji hrobku i faraón Rachef.

0

Chufevova pyramida

Je známá pod jménem vládce, který ji nechal postavit, faraóna Chufeva, řecky Cheopse. Je to největší dodnes stojící pyramida a na dlouhá tisíciletí největší dílo lidských rukou vůbec.

0

Pyramidy

Tři velké jehlany se sfingou v popředí jsou snad nejčastěji používaným symbolem Egypta.Udivující je, že vznikly již v raném počátku egyptské civilizace a státnost, za vlády 4. dynastie.

0

Památky

Egypt je země na památky velice bohatá. Pojedeme-li po Nilu od egyptských hranic na sever, můžeme se neustále nechávat okouzlovat novými a novými chrámy, sfingami, pyramidami …

0

Devatero bohů

Devatero bohů je devět hlavních egyptských bohů v sestavě, jak je uctívali v Oně, jednom z nejvýznamnějších středisek náboženství ve starém Egyptě. Proto bývá těchto devět bohů považováno za devět nejvyšších egyptských bohů.

0
Syndikovat obsah