Údolí králů

Asi nejznámější pohřebiště egyptských králů leží nedaleko Théb v tzv. Údolí králů. Toto velmi špatně přístupné místo se stalo ideálním místem posledního odpočinku faraónů 18. až 20. dynastie.

0

Chrám v Luxoru

Tento chrám je rovněž zasvěcen bohu Amonovi a najdeme jej v jižní části Théb, zatímco Karnak je v jejich severní části. Oba tyto komplexy byly spojeny Alejí sfing, která vznikla v Pozdním období.

0

Chrámový komplex v Karnaku

Tento monument nebyl budován jako jednoznačně architektonicky promyšlená a provedená stavba, neboť byl budován a rozvíjen po dobu téměř 2 000 let.

0

Luxor

Luxor, Karnak, Veset, Théby. Čtyři názvy označující asi nejvýznamnější místo starověkého Egypta. Původní název byl Veset, ze začátku malé bezvýznamné městečko na Nilu. V roce 1550 př. Kr. se stalo základnou pro osvobozující boj Egypťanů proti Hyksósům.

0

Chrám v Edfú

Za časů Staré říše bylo Edfú opevněné město. Nejvýznamnější památka, která se dodnes zachovala, je chrám boha Hora. K němu zřejmě ještě patřil celý komplex budov, které jsou dnes pod normální zástavbou.

0

Asuán

Asuán je nejdůležitějším městem Horního Egypta. Ve starověku se jmenoval Elefantina, což vyjadřovalo hlavní artikl obchodu, jehož bylo centrem: zde se soustřeďovaly kly ulovených afrických slonů a putovaly jako cenné zboží dál. Řekové jej také nazývali Sjene.

0

Philae a Biga

Tyto ostrovy jsou přímo pod Asuánem. Podle bájí má ostrov Biga velký význam: když bůh Sutech roztrhal tělo boha Usíra, jeho levá noha byla pohřbena právě zde. Usírova duše kroužila v podobě ptáka nad ostrovem.

0

Abú Simbel

Asi 850 km jižně od Káhiry najdeme na levém břehu Nilu další skvost. Faraón Ramessse II. (1290 – 1224 př. Kr.) dal vytesat do dvou skalních masivů chrámy, Velký a Malý. Každý je ještě chráněný umělým pahorkem.

0

Memfis

První hlavní město sjednocené říše se symbolicky nachází na hranici mezi Horním a Dolním Egyptem.

0

Venisova pyramida

Na první pohled nenápadná pyramida krále Venise je svým významem naprosto jedinečná. Poprvé se v takovéto stavbě objevují nápisy v pohřebních komorách.

0
Syndikovat obsah