Koptské památky

„Visící“ kostel (Al-Mu’allaqa) byl postaven ve 4. století na jižní bráně babylonského opevnění . Je zasvěcen Panně Marii a jedna z největších vzácností, které zde můžeme vidět, je nástěnná malba ze 14. století , která zobrazuje Zrození Páně. Kostel sv. Sergia (Abú Serga) – bazilika z 5. století, která byla postavena na kryptě, ve které podle tradice žila svatá rodina v době svého útěku do Egypta.     Kostel sv. Merkuria (Abú Sefein) obsahuje unikátní sbírku koptského umění včetně 175 ikon zobrazujících příběhy ze starého a Nového zákona, nástěnné malby a leptaná a barevná skla.     Velké množství koptských památek najdeme v největším muzeu koptského umění - Koptském muzeu. Jsou zde nejlepší umělecké a historické památky koptské kultury včetně iluminovaných rukopisů, ikon a textilií.