Víza

Vízum získá žadatel na Velvyslanectví Egyptské arabské republiky v Praze:Pelléova 14, 160 00 Praha 6 - Bubenečtel. 224 311 506fax: 224 311 157Od začátku roku 2002 mohou občané ČR získat za poplatek vízum na mezinárodním letišti v Káhiře, příp. na dalších vstupních místech (letištích a přístavech) do země (Alexandria, Hurghada, Luxor, apod.). Platnost pasu v tom případě musí být ještě alespoň 6 měsíců ode dne vstupu do Egyptské arabské republiky. V praxi může však být tato možnost pro české občany komplikována leteckými společnostmi, které pro vstup na palubu letadla vyžadují prokázat se příslušným vízem. Doporučuje se před cestou ověřit u zastupitelského úřadu Egypta, zda se podmínky pro přicestování nezměnily.ZÚ upozorňuje na skutečnost, že cena za vízum udělené na Zastupitelském úřadě Egyptské arabské republiky v Praze je vyšší než poplatek, který zaplatí turista za vízum v případě, že jej kupuje až při příletu do země.Aktuální informace o vízové problematice je možné získat na Velvyslanectví Egyptské arabské republiky v Praze (viz výše), příp. na internetové adrese Ministerstva zahraničí Egyptské arabské republiky - www.mfa.gov.eg v oddíle The Consular Section, jehož součástí jsou základní informace o egyptské konzulární službě a vízové problematice. Součástí této stránky je též formulář žádosti o egyptské vízum.Přihlašovací povinnost pro české občany byla zrušena Ministerstvem vnitra EAR v roce 1996. Pro jiné cizince je nutno se zaregistrovat při pobytu přesahujícím sedm dní.Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Dále si můžete přečíst článek Doklady