Usíris

Bůh mrtvých a vládce podsvětí, zároveň bůh půdy, vody, slunce a vegetace. Král bohů a lidí, pán věčnosti. Asi nejznámější z egyptských bohů pod řeckým jménem Osiris a jeho žena Éset (Isis) . Má jako jediný z egyptských bohů i svůj životopis. Jeho kult patřil v Egyptě k nejstarším a nejrozšířenějším.     Podle nejznámější verze byl synem boha země Geba a bohyně nebe Nút. Měl bratra Sutecha a sestry Ésetu a Nethetu. Podle egyptských královských zvyků si za ženu vzal svoji sestru Éset a zplodili spolu syna Hora. Podrobnostmi jeho životopisu se zabýváme jinde. Zobrazován bývá nejčastěji v lidské podobě, ale připomíná mumii. Vzhledem k tomu, že má i božský fous,.na hlavě korunu a v rukou bičík a berlu, snadno si ho spleteme s faraonem. Dále si můžete přečíst článek o Thovtovi