Thovt

Bůh moudrosti a učenosti, zákonů a ustanovení, písma a řeči, lékařství a černokněžnictví, velký bůh nebe, velký bůh podsvětí, ztělesněný v měsíci a uctívaný v podobě ibise nebo paviána s měsíčním srpkem. Je vidět, že tento bůh vynikal především svou všestranností, ve které převyšoval i řeckého Herma, se kterým byl Řeky ztotožňován.     Vypadá to, že jeho kult vzniká v Dolním Egyptě, neboť tam nalézáme ibise už v prehistorických dobách. Podobu měsíce dostal asi v Oně, kde ho tamní knězi začlenili do své soustavy devatera bohů místo Sutecha a byl povýšen na stříbrné slunce, tedy protějšek boha Re. Jeho význam dále roste, takže v době Nové říše ho známe již jako boha všech znalostí a činností, které jsou výrazem intelektuálních schopností člověka, tedy vynálezce slov a především písma. Z toho se také odvozovala jeho funkce tlumočníka bohů a jejich posla.     Jako vynálezce písma byl písařem bohů a vedl kancelář nejvyššího boha Re. Měl i právo rozhodovat o věcech, kterými se nechtěl zabývat nejvyšší bůh Re. Také se mu připisoval vynález počítání a měření.Dále si můžete přečíst článek o bohu Re