Sfinga

Název Sfinga pochází z řečtiny, která jej však převzala z egyptského slovního spojení šepses anch, jenž znamená živý obraz. My si však pod tímto pojmem okamžitě vybavíme známou velkou sfingu, která hlídá pohřebiště v Gíze. Tento 60 m dlouhý 20 m vysoký kolos byl vytesán do vápencového pahorku, ležícího před východní stranou Rachefovy pyramidy.Předpokládá se, že její tvář je ve skutečnosti podobiznou samotného faraóna Rachefa. Tento nejnižší prvek gízského panoramatu je zajímavý i tím, že jej některé generace Egypťanů vůbec neznají. Dokonce ani Hérodótos se o něm ve svých spisech nezmiňuje. Důvod je prostý: sfinga bývala velmi často skryta pod nánosem písku. Již tisíc let po jejím vytvoření jsou zachovány první doklady o jejím vyproštění z písku faraónem Thutmosem IV., stejně tak jako o dvě stě let později Ramessem II.