Sakkara

Laik si pod tímto jménem vzpomene na stupňovitou pyramidu faraóna Džósera, odborník ví, že Sakkára je jedno z největších a historicky nejdéle používaných pohřebišť na světě, neboť zde byli pohřbívání lidé nejméně 3 000 let. Leží blízko Memfisu, které bylo hlavním městem sjednoceného Egypta. Proto je dnes jedním z největších a nejstarších nalezišť. Najdeme zde asi 15 pyramid nejdůležitějších králů té doby, i mastabové soukromé hroby staroegyptských šlechticů.      Mastabové hroby mají pro archeology velikou cenu především díky své výzdobě. Na rozdíl od královských hrobů, jejichž výzdoba je určena požadavkem vznešenosti a najdeme tam především bohy a krále, v mastabových hrobech vidíme výjevy z běžného života tehdejších lidí, obrazy ze života rolníků, lovců, náboženské rituály. Mezi významné mastaby můžeme počítat Hotepovu ve které je znázorněn Hotep ve společnosti hudebníků a Mererrukovu, která je jedna z nejlépe zachovalých mastab ze 6. dynastie. Obsahuje 33 místností plných maleb s výjevy lovu a rybolovu rozmístěných téměř po celé dostupné ploše. Výzdoba mastaby Ti je považována za nejkrásnější příklady umělecké dovednosti Staré říše. Vidíme zde muže a ženy při různých činnostech, jako je stavba lodí, sběr úrody apod.Doprava     Vzhledem k tomu, že vzdálenost mezi Sakkarou a Káhirou není velká, je logickým nástupním místem pro tuto oblast právě Káhira. Vzdálenost je však už větší, než je z Káhiry do Gízy, proto už se navyplatí taxi a je rozumné se na místo dopravit minibusem nebo autobusem.Dále si můžete přečíst článek Džóserova pyramida