Re

Re byl bůh slunce, nebo také slunce jako takové, pán nebe a stvořitel světa. Od nejstarších dob byl jedním z nejvyšších egyptských bohů, uctívaný po celém Egyptě. Zajímavé je, že nebyl jediným bohem slunce, byl však považován za hlavního. Podle egyptských představ bylo slunce jeho tělo. Egyptští vládcové se proto prohlašovali za syny boha Re i za jeho pozemské vtělení.     Jeho kult je uctíván (s výjimkou necelých dvaceti let krále Amenhotepa IV. zvaného Achnaton) po celou dobu trvání starověkého Egypta. Jako pán nebe vycházel každé ráno na východě, kde nasedl do svého slunečního člunu, na kterém ho provázeli jeho dvořané, kteří ho chránili před nebezpečím, především před nebeským hadem Apopem, který chtěl převrhnout jeho loď. Na své cestě měnil Re podobu každou hodinu. Jinak se nejčastěji zobrazuje v podobě muže se sokolí hlavou, na níž má sluneční kotouč lemovaný posvátnou kobrou. Dále si můžete přečíst článek o Amonovi