Muzeum v Káhiře

Egyptské národní muzeum v Káhiře – nebo pouze Egyptské muzeum – vlastní bezpochyby nejobsáhlejší sbírku staroegyptských památek vůbec. V impozantní klasicistní budově z roku 1902 na návštěvníky čeká přes 130 000 exponátů mapujících historii země od nejstarších nálezů po příchod islámu.

Muzeum se nalézá v severní části náměstí Osvobození v Káhiře a založil ho v roce 1858 Francouz August Mariette. Jeho hrob se spolu s jinými významnými egyptology dodnes nachází v přilehlém parku, kde můžete rovněž spatřit symboly Horního a Dolního Egypta, lotos a papyrus. Co se týká obsahu, muzeum je k prasknutí naplněno těmi největšími lákadly, které si nadšený milovník egyptské kultury může představit – a když říkáme k prasknutí, myslíme doslova. Kapacita hlavní budovy přestává stačit, a tak se část muzea pomalu přesouvá do prostor blíže k pyramidám.V přízemí naleznete artefakty ze Staré říše a z dob, kdy byl Egypt římskou provincií. Nachází se zde slavná Narmerova paleta, zřejmě nejstarší egyptský dokument zobrazující sjednocení Horního a Dolního Egypta. V prvním patře si přijdou na své milovníci mumií – z vystavených vládců stačí zmínit Setiho I nebo Ramesse II. Některé artefakty byly nicméně poničeny při nepokojích v lednu 2011.Nejvýznamnějším lákadlem je bezpochyby poklad z hrobky Tutanchamona, který zabírá podstatnou část prvního patra a jemuž egyptské muzeum vděčí za významnou část své popularity. Jsou tady mimo jiné vystaveny dva ze tří Tutanchamonových sarkofágů a také jeho slavná posmrtná maska, několik jeho dřevěných soch a také zdobený trůn. Chcete-li však zlatou masku spatřit, musíte počkat, je totiž vystavená ve zvláštní místnosti, kam jsou naráz vpouštěny jen malé skupinky.Sympatické na Egyptském muzeu je i to, že děti a studenti mají podle slov českých návštěvníků už několik let 50% slevu na vstupném. Tuto informaci bohužel nemůžeme ověřit, protože oficiální stránky Káhirského muzea z neznámých příčin nefungují. Plánujete-li však projít zdejší expozici v rámci skupinového zájezdu, připravte se ovšem na davy lidí.www.egyptianmuseum.gov.eg