Luxor

Luxor, Karnak, Veset, Théby. Čtyři názvy označující asi nejvýznamnější místo starověkého Egypta. Původní název byl Veset, ze začátku malé bezvýznamné městečko na Nilu. V roce 1550 př. Kr. se stalo základnou pro osvobozující boj Egypťanů proti Hyksósům. Po vítězné válce se stalo důležitým náboženským a správním střediskem, hlavním městem nové sjednocené říše a jeho sláva se šířila po celém tehdy známém světě.     Město se rychle rozrůstalo podle jednoznačných pravidel: východní břeh Nilu patřil živým, západní sloužil jako pohřebiště. Nad ním se tyčila hora Vrchol. Egypťané věřili, že je to vstupní brána do říše mrtvých, a tak v její blízkosti pochovávali své zemřelé. Na závěr úvodního textu bychom asi měli objasnit původ zbylých tří jmen zmíněných v úvodu a doplnit názvy míst, která jsou součástí této lokality.     Název Théby je řecký, zatímco Luxor pochází z arabského slova el-Uxur, což znamená ležení nebo opevnění související s vojenskými tábory z římské doby. Karnak je název slavného kláštera ve Vesetu.     V této oblasti se nalézají slavná místa jako Údolí králů, kde jsou hroby mnoha slavných panovníků, Údolí královen s hroby královen a velice zajímavá Der el-Medína, vesnice řemeslníků z období Nové říše.     Ještě malá technická poznámka: v následujícím textu se budeme držet nejobvyklejších názvů jednotlivých památek.DopravaDo Luxoru se můžeme dostat po souši, po vodě i vzduchem. Nejlevnější doprava je nočním vlakem z Káhiry, nejrychlejší (a nejdražší je letadlo. Ale nejkrásnější je kompromis v ceně - po Nilu můžete do Luxoru doplout. I když nejčastější postup bývá opačný - z Luxoru plujete na sever do Káhiry.  Dále si můžete přečíst článek Chrám v Luxoru