Koptové

V Egyptě žije přibližně sedm procent křesťanů. Nejedná se však většinou o žádný z běžných konfesí – nejsou ani římští ani řečtí katolíci, ani protestanti, ani pravoslavní. Jde o zvláštní, koptskou církev. Její hlavou je – podobně jako u pravoslaví nebo řeckých katolíků – patriarcha. Jeho sídlem je katedrála sv. Marka v Káhiře. Ostatně, v Káhiře najdeme i koptské muzeum či jiné památky této kultury.     Zásadním rozdílem mezi kopty a ostatními křesťany je způsob vnímání Ježíše Krista. Zatímco všechny ostatní církve jej považují za Božího syna, který se pro lidi obětoval, koptové věří, Ježíš Kristus je Bůh, který se prostě na určitou dobu stal člověkem. Také počátek jejich letopočtu není dán (byť dnes usuzujeme, že špatně spočítaným) narozením Ježíše Krista, ale rokem 284, rokem, ve kterém se v Římě ujímá vlády císař Dioklecián, který byl známý nepřítel a kat křesťanů – jen v alexandrijské aréně jich nechal veřejně popravit několik tisíc.     Koptské rituály i víra jsou daleko více než v Evropě zakořeněny ve středověkých tradicích. Možná je to dáno i tím, že celá dlouhá staletí jsou spíše trpěnou menšinou v silně muslimské zemi, která je ale ve skutečnosti pod velkým tlakem okolí.     Nejvíce křesťanů najdeme ve středním Egyptě (Sohág, Al Minyá) a samozřejmě v Káhiře. Dále si můžete přečíst článek Koptské památky