Éset

Manželka boha Usíra, matka boha Hora, paní mocných slov, největší z bohů a bohyň. Jako Isis ji zná celý svět. Je to nejdéle uctívaná bohyně, o které svět vůbec ví. Její kult trval 4,5 tisíce let. Egypťané si ji vytvořili jako ideální ženu. Ušlechtilou, krásnou, milující svého manžela a věrnou až za hrob. Stejně jako mateřsky starostlivou o své dítě. Jako nejlidštější ze všech bohyň byla i nejvyšší bohyní. Stejně jako její manžel Usíris má i ona svůj životopis.     Je to jediný prokádrovaný božský pár v Egyptě. Podrobně se jejím životem zabýváme rovněž na jiném místě našich stránek. Zobrazována bývá jako krásná štíhlá žena, která má na hlavě jednoduchý šátek stáhnutý stuhou, nad níž je stylizovaný královský trůn. Jiná ozdoba hlavy je čapka v podobě supice a koruna ze vztyčených hlav posvátných kober. Někdy mívá na hlavě též kravské rohy a sluneční kotouč, který vyjadřuje, že je dcerou boha Re. Dále si můžete přečíst článek o Usírovi