Devatero bohů

Devatero bohů je devět hlavních egyptských bohů v sestavě, jak je uctívali v Oně, jednom z nejvýznamnějších středisek náboženství ve starém Egyptě. Proto bývá těchto devět bohů považováno za devět nejvyšších egyptských bohů. Máme-li to přirovnat k něčemu nám bližšímu, můžeme si představit nesmrtelné nájemníky Olympu.     Jejich základní sestava vychází ze zakladatele „devítky“, boha Atuma. Ten měl dvě děti, boha vzduchu Šova a bohyni vody Tefnut. Ti měli další dvě děti – boha země Geba a bohyni nebe Nút. Jejich potomci, bohove Usíre a Sutech a bohyně Éset a Nethet nám uzavírají počet devíti členů tohoto mocného sdružení. Podle některých pramenů byl z devítky vyloučen Sutech pro vraždu svého bratra Usíra a byl nahrazen měsíčním bohem Thovtem. Někdy se jako desátý do počtu uvádí také vládce světa, Usírův syn a dědic Hór. Dále si můžete přečíst článek Hór