Chrámový komplex v Karnaku

Tento monument nebyl budován jako jednoznačně architektonicky promyšlená a provedená stavba, neboť byl budován a rozvíjen po dobu téměř 2 000 let. Hlavním bohem, který zde byl uctíván, byl samozřejmě nejvyšší bůh Nové říše Amon, ale dostalo se i na jiné bohy, jako např. Nút a Chons. Vznikl zde největší chrámový komplex, kde se každý faraón snažil zalíbit Amonovi novou stavbou, anebo alespoň stavební úpravou.     Hradba z nepálených cihel chrání tři posvátné areály, z nichž první byl zasvěcen místnímu bohu války Montovi, druhý hlavnímu bohu Théb Amonovi a třetí jeho manželce Mút. Hlavní část komplexu byl velký Amonův chrám pocházející pravděpodobně z doby třetí říše, ale hlavního rozmachu dosáhl až za vlády panovníků 18. dynastie. Asi poslední panovník, který do vývoje komplexu významně zasáhl, byl král 30. dynastie Nechtnebef. Ten dal chrámu podobu, jak ji známe dnes.Doprava     Do Luxoru se můžeme dostat po souši, po vodě i vzduchem. Nejlevnější doprava je nočním vlakem z Káhiry, nejrychlejší (a nejdražší je letadlo. Ale nejkrásnější je kompromis v ceně - po Nilu můžete do Luxoru doplout. I když nejčastější postup bývá opačný - z Luxoru plujete na sever do Káhiry.  Dále si můžete přečíst článek Údolí králů