Chrám v Luxoru

Tento chrám je rovněž zasvěcen bohu Amonovi a najdeme jej v jižní části Théb, zatímco Karnak je v jejich severní části. Oba tyto komplexy byly spojeny Alejí sfing, která vznikla v Pozdním období. Do chrámu se vstupuje jedním z nejpůsobivějších vchodů v Egyptě. Pylon byl vyzdoben motivem bitvy u Kadeše, kde vojska faraóna Ramesse II. „remizovala“ s chetitskou armádou. Přes nerozhodný výsledek bitvy byl tento závěr důležitý, protože dvě velmoci tehdy uzavřely mírovou smlouvu a mohly se věnovat bohulibějším činnostem – například stavbě chrámů. Před pylonem stojí několik obřích soch Ramesse II. a jeden ze dvou obelisků z červené žuly. Druhý je od roku 1883 v Paříži.     Chrám má dvě nádvoří spojená úzkou a bohatě zdobenou kolonádou. Uvnitř je síň, jejíž stěny vyprávějí příběh zrození Amenhotepa III. Další část chrámu sloužila od roku 300 n.l.jako svatyně římských císařů a o tisíc let později byla na nádvoří Ramesse II. postavena mešita, ve které se muslimští věřící dodnes modlí. Jinak byl chrám zčásti zavátý pískem a částečně poskytoval přístřeší vesničanům. V roce 1885 začal francouzský archeolog G. Maspero odborné práce v této lokalitě a v roce 1990 při běžných statických zkouškách byly objeveny unikátní sochy, které dnes můžeme obdivovat v muzeu v Luxoru.      Chceme-li se v chrámovém komplexu alespoň trochu orientovat, měli bychom přicházet alejí lemovanou sfingami s hlavou berana, tzv. kryosfingami, které byly zasvěcené bohu Amonovi. Dojdeme k prvnímu pylonu (monumentální vchod do chrámu ze dvou masivních věží lichoběžníkového tvaru) . U druhého pylonu, který býval skutečných průčelím chrámu v Karnaku, nemůžeme přehlédnout obrovské sochy Amona-Rea. Po pravé straně máme chrám Ramesse III. a přímo proti nám, mezi druhým a třetím pylonem je slavná velká hypostylová síň. Pokud jdeme rovně, projdeme kolem obelisků, můžeme pokračovat na nádvoří z období Střední říše, které je ukončeno Achmenem. Když ale u obelisků odbočíme doprava, opustíme areál sedmým, osmým a devátým pylonem. Zůstaneme však nadále uvnitř, vrátíme se mezi sedmý a osmý pylon a uhneme doleva. Otevře se nám výhled na velké posvátné jezero, vyhloubené už za vlády Thutmose III., avšak dokončené až za faraóna Taharky z 35. dynastie kolem r. 670 př. Kr.      Z bazénu čerpali čerstvou vodu, potřebnou k posvátným obřadům a kromě toho zde bylo mnoho posvátných ptáků, kteří plavali a potápěli se. Na opačné straně pylonů najdeme chrámy Opet a Chonsua. Posvátné místo Amonovo leží na opačné straně celého areálu, vlevo od prvního pylonu. Doprava     Do Luxoru se můžeme dostat po souši, po vodě i vzduchem. Nejlevnější doprava je nočním vlakem z Káhiry, nejrychlejší (a nejdražší je letadlo. Ale nejkrásnější je kompromis v ceně - po Nilu můžete do Luxoru doplout. I když nejčastější postup bývá opačný - z Luxoru plujete na sever do Káhiry. Dále si můžete přečíst článek Chrámový komplex v Karnaku