Chrám v Edfú

Za časů Staré říše bylo Edfú opevněné město. Nejvýznamnější památka, která se dodnes zachovala, je chrám boha Hora. K němu zřejmě ještě patřil celý komplex budov, které jsou dnes pod normální zástavbou. Mimořádně nádherné je sloupoví síně, které má napodobovat papyrovou houštinu v bažinách. Bohatě zdobené sloupy jsou bohužel na mnoha místech poškozeny z dob raného křesťanství. Stěny chrámu jsou pokryty obrovským množstvím textů, které nám poskytují jedinečné informace o tehdejší době. Vedle velkého vchodu do pronaa stojí proslulá socha boha Hora v sokolí podobě. Na hlavě má dvojitou korunu Horního a Dolního Egypta.