Bohové a báje

V této části našich stránek se Vám pokusíme přiblížit alespoň hlavní egyptské božstvo tak, jak jsme je našli především v knížkách pana Petišky (Příběhy psané sluncem) a Zamarovského (Bohové a králové starého Egypta). Vzhledem k tomu, že obecné povědomí o egyptském Devateru bohů i ostatních bozích a bůžcích je daleko menší než povědomí o Olympanech, jsou zde zatím popsáni pouze nejhlavnější egyptští bohové. Přepis jmen jsme se snažili držet jednotný, nelekejte se však, budete-li námi popisovanou báji znát pod jinými jmény. Obecně je známo, že Osiris je jen jiný přepis jména boha Usire a tak dále. Ostatně, tento problém není jen u božstva. Chufev je král, kterého také známe pod jménem Cheops … Dále si můžete přečíst článek Vznik Země