Bezpečnost a doporučení turistům

Bezpečnostní situaceZákladní odlišností Egyptské arabské republiky od evropských států je faktor islámu. Muslimové, Egypťany nevyjímaje, jsou velmi citliví na některé projevy evropského chování, které urážejí jejich náboženské cítění.

V této souvislosti je nezbytné upozornit na vhodné oblékání zejména dívek, které by mělo být oproštěno od nošení krátkých kalhot, dámských šatů bez ramínek, hlubokých výstřihů apod. Za nevhodné je považováno také pití alkoholických nápojů na veřejnosti a některé v Evropě běžné společenské projevy, jako je vodění žen za ruku, polibky na veřejnosti atd. Po masakru turistů v Luxoru v listopadu 1997 zahájila egyptská vláda masivní kampaň na eliminaci vlivu islamistických militantních organizací. Vládě se podařilo stabilizovat situaci a znovu vybudovat obraz Egypta jako turisticky bezpečné země. V letech 1999 a 2000 počet turistů přijíždějících do Egypta rostl. Velkou ránu turistickému ruchu v Egyptské arabské republice zasadil teroristický útok na USA 11. září 2001, poté válka v Iráku na počátku roku 2003 a následně po ní neklidná situace v některých zemích Blízkého východu. V těchto zmíněných kritických obdobích příliv turistů do Egyptské arabské republiky prakticky ustává, ale Egyptu se zatím vždy podařilo tento trend zlomit a turisté se do země znovu vrátili. Stejný trend v Egyptské arabské republice pokračoval i po bombovém útoku na hotel Hilton v egyptské Tabě v říjnu 2004 a teroristickém útoku v Šarm aš Šajchu v červenci 2005. Aktuální doporučení před cestou je k dispozici na stránkách Ministerstva zahraničních věcí - aktuální informace před cestou.Doporučuje se vyhýbat přítomnosti (např. ze zvědavosti) na případných demonstracích.V Egyptě stále existují lokality, kam je pro vstup vyžadováno povolení od Travel Permits Department of the Ministry of Interior. Mezi tyto lokality patří příhraniční oblast s Libyí a oblasti Sinaje mimo silnice. Dále je třeba upozornit na oblasti na Sinaji, kde se doposud nacházejí neodkrytá minová pole z předchozích válek, často označená pouze ostnatým drátem. Při fotografování je dobré se vyvarovat záběrů vojenských a policejních objektů, nádraží, železničních uzlů, mostů, osob v uniformách, vojenské a policejní techniky. Turistům minimálně hrozí zabavení celého filmu.Nadále je třeba upozornit na oblast středního Egypta, zejména governorátů Minia, Malawi, Sohag, Asijút, Kena, kde hrozí reálné nebezpečí teroristických akcí ze strany radikálních skupin.Čeští turisté by si měli prověřit kvalitu služeb cestovních kanceláří, s nimiž hodlají cestovat. V praxi se osvědčilo uzavření individuálního pojištění pro cesty a pobyt (pokud není součástí nabídky cestovní kanceláře).Jsou známy případy českých občanek, které se pod slibem manželství s egyptským občanem rozhodly převézt značné finanční prostředky na účet svého budoucího manžela v Egyptské arabské republice, nebo které z jejich peněz financovaly nákup bytu v Egyptské arabské republice, který byl pod různými záminkami zapsán pouze jako majetek budoucího manžela, nebo které vypomáhaly v léčení rodinných příslušníků budoucího manžela a posléze se ukázalo, že nikdo neonemocněl atd. a poté, co byly peníze převedeny, ztratil o ně jejich budoucí manžel zájem a přerušil veškerou komunikaci. Z uvedených důvodů se doporučuje velká opatrnost zejména ve finančních záležitostech, a to jak před svatbou, tak i po ní.Klimatické podmínkyV Egyptě je velmi příjemné klima od října do dubna, naopak v letních měsících (červen až září) teploty vystupují na 40°C, v jižních oblastech až na 50°C.Cestování vlastním vozem do Egyptské arabské republiky je spojeno s řadou byrokratických obtíží a vstup do země je relativně finančně náročný. Orgány Egyptské arabské republiky vyžadují na hranicích mezinárodní řidičský průkaz. Celní orgány bezpodmínečně žádají předložení karnetu (celní deklarace o dovozu a vývozu vozidla). V opačném případě, který se nedoporučuje, je vyžadováno složení celní garance v hodnotě vozu + cla, které dosahuje až 175% ceny, podle kubatury vozidla. V Egyptské arabské republice neplatí evropská tzv. zelená karta a na hranicích je třeba za poplatek uzavřít nové havarijní pojištění. Celní orgány vydávají převozní značku, za niž je nezbytné rovněž zaplatit správní poplatek. Vstup do Egyptské arabské republiky je na hranicích umožňován na tranzitní dobu 72 hodin nebo jeden měsíc. Správní orgány Egyptské arabské republiky vyžadují ve výbavě vozu hasicí přístroj certifikovaný místními orgány. Vážným problémem je dále čekací doba na vyřízení potřebných formalit. Nelze též dovážet větší množství pohonných hmot do země (pouze cca 1 kanystr pro případ nouze).Z výše uvedených důvodů se doporučuje volit jiné způsoby cestování do Egyptské arabské republiky. Letecká společnost ČSA provozuje z Prahy několik letů týdně. Adresa zastoupení ČSA v Káhiře je 9, Talaat Harb Str., Downtown, Cairo, tel.: 393 03 95, 393 04 16, fax: 392 04 63. Kromě ČSA je možné zvolit i další letecké společnosti. V průběhu letní turistické sezóny provozují cestovní kanceláře Exim Tours, Čedok a Fischer pravidelné charterové lety do Hurghady a Šarm aš Šejchu.Ceny v egyptských hotelích se odvíjejí v závislosti na jejich úrovni, tradici a kvalitě. Obvykle se uvádí, že pro evropský standard jsou přijatelné hotely od tří až čtyř hvězdiček nahoru. Ceny v těchto ubytovacích zařízeních se počínají pohybovat okolo 15-50 USD za noc a lůžko. V Káhiře se mohou v hotelích typu Hilton, Meridien, Sheraton atp. vyšplhat až na sumy obvyklé ve všech světových metropolích. Vedle tohoto ubytování lze však přebývat i v hotelích a turistických ubytovnách nižší cenové kategorie, v nichž se cena může pohybovat okolo 3-5 USD za noc a lůžko. Od cenové relace se však odvíjí úroveň služeb, které tato ubytovací zařízení poskytují. Podobně jako u hotelů se ceny v restauračních zařízeních liší v závislosti na jejich kvalitě. Obecně však lze říci, že ceny jídel v restauracích nedosahují cenové hladiny obvyklé ve světě. Turisté se nejčastěji stravují v husté síti bister a restaurací, kde cena jídla pro čtyři osoby nepřesáhne 25 USD. Je třeba vždy klást důraz na hygienickou úroveň stravovacího zařízení. V této souvislosti je nezbytné upozornit, že pro evropského strávníka je nevhodná konzumace ovoce, které nelze bezpečně omýt, tepelně nezpracované zeleniny, zvláště hlávkového salátu, lusků, pouličně prodávané zmrzliny a vody z veřejného vodovodního řadu.Turistická místa v Egyptské arabské republice jsou propojena relativně hustou a spolehlivou sítí vlakového, autobusového a leteckého spojení. Ve městech funguje hromadná městská doprava zajišťovaná státními autobusy. Ta je však pro Evropana neznalého místních poměrů a jazyka téměř nepoužitelná. Vedle státních dopravních prostředků spojení zajišťují soukromé mikrobusy a zejména relativně levné taxíky (výjimkou je spojení na letiště). Na některých úsecích silnic jsou vybírány dálniční poplatky. Bezolovnatý benzín je zatím možné zakoupit pouze u limitovaného počtu benzínových pump, situovaných v Káhiře, Alexandrii a několika dalších velkých městech. V případě pronajmutí auta v Egyptské arabské republice je vyžadován mezinárodní řidičský průkaz, fotokopie cestovního pasu a složení částky (garance), nebo ponechání např. kreditní karty do zástavy za zapůjčené vozidlo. Ceny se liší dle nabízených vozů a úrovně služeb jednotlivých provozovatelů. Vzhledem k vysokému počtu dopravních nehod, obětí na životech a zranění zahraničních turistů, k nimž došlo v Egyptě v poslední době, doporučuje se českým klientům cestovních kanceláří, aby si u nich předem ověřili, zda egyptští smluvní partneři zaručují odpovídající bezpečnostní standardy, zejména pokud se týká střídání řidičů a jejich odpočinku při jízdě na dlouhé vzdálenosti a po jízdě, prokazování jejich kvalifikace (profesionální platné řidičské průkazy), dodržování pravidel silničního provozu, zejména nejvyšší povolené rychlosti a prokazování odpovídajícího technického stavu vozidel.Vzhledem k častému překračování povolené rychlosti (90 km v hodině na běžných silnicích, 100 km v hodině na některých silnicích dálničního typu) a mnohdy riskantní jízdě řidičů turistických autobusů, doporučuje Ministerstvo zahraničních věcí ČR českým občanům, aby v takových případech důrazně požadovali dodržování pravidel silničního provozu a zásady bezpečného návratu nejen po samotném řidiči, ale i po turistickém doprovodu cestovní kanceláře.První případ ptačí chřipky se v Egyptě objevil u drůbeže v únoru 2006 s následným přenosem na člověka již o měsíc později. Druhá vlna nákazy proběhla v říjnu 2006. Do dnešních dnů se jedná o 22 případů nakažených, z toho jich 13 skončilo smrtí. Místní úřady již potvrdily výskyt nákazy v 19 z 26 governátorů v zemi. Zejména se jedná o hlavní město Káhiru a Gízu, oblast nilské delty severně od Káhiry a také o oblasti oázy Fajún jižně od Káhiry. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky upozorňuje, že v Egyptě stále existuje zvýšené riziko nákazy ptačí chřipkou, v posdlední době navíc zmutovaným kmenem viru, který je vysoce resistentní vůči doporučované léčbě lékem Tamifinu. Nově se tak ukazuje reálná hrozba, že se Egypt může stát zdrojem a ohniskem celosvětové chřipkové epidemie.Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Dále si můžete přečíst článek Zdravotnictví a důležitá telefonní čísla