Amon

Amon, bůh města Vesetu, stvořitel a pán světa, král bohů. Až k takovémuto vznešenému titulu pomohlo zpočátku bezvýznamnému místnímu bůžkovi ustanovení Théb hlavním městem egyptské Nové říše. Tím se totiž stává místní božstvo nejvýznamnějším bohem celé egyptské říše a vzhledem k tomu, že období Nové říše je nejslavnější období starověkých egyptských dějin, je posléze nejmocnějším egyptským bohem vůbec.     Protože byl mezi významnými bohy služebně nejmladší, bylo potřeba vyřešit jeho vztahy vůči nim. Pro tyto účely byly vymyšleny různé podoby toho boha, takže známe jeho sloučení s bohem slunce Re zpočátku jako Amona-Rea, který se časem změnil v jedinou božskou osobu Amenrea. Později se připojil další bůh ranního slunka Harachtej, čímž vzniknul Amenre-Harachtej. Do třetice všeho dobrého k němu připojili Reova otce Atuma, čímž vznikla trojjediná božská osobnost Amenre-Harachtej-Atum. Podobným procesem procházel i vývoj ve vztahu k bohu stvořiteli Ptahovi, kdy Amona rozdělili do několika generací, z nichž první předcházela ještě Ptahovi.     Nejznámějším a největším chrámem Amonovým je slavný chrám v Karnaku, který podle slov Champollionových byl stavěn pro lidi vysoké sto stop. O tomto obrovském komplexu se podrobněji zmiňujeme na specielní stránce.     Amonovým posvátným zvířetem byl beran, zobrazovaný většinou v podobě beraní sfingy, tj. tělo lva s beraní hlavou. Patřily mu božské a vladařské insignie a navíc dvě dlouhá pštrosí pera na koruně. Až na výjimky bývá zobrazován v lidské podobě, se slunečním kotoučem před pštrosími pery na koruně. Tělo bývá bílé. Výjimečně může být zpodobován s beraní hlavou nebo jenom beraními rohy. Dále si můžete přečíst článek Usíris a Éset