Abú Simbel

Asi 850 km jižně od Káhiry najdeme na levém břehu Nilu další skvost. Faraón Ramessse II. (1290 – 1224 př. Kr.) dal vytesat do dvou skalních masivů chrámy, Velký a Malý. Každý je ještě chráněný umělým pahorkem. Severní chrám je zasvěcen bohyni Hathor a královně Nefertari, manželce Ramesse II. O jižní se dělí Amon, Re – Harachtej, Ptah a faraón samotný.     Ramesse II. asi rozhodně netrpěl přehnanou skromností. Průčelí chrámu zdobí hned čtyři jeho sochy v malé výšce 21m. Původně byly bohatě polychromovány a společnost jim dělají podstatně menší sochy faraónovy matky, hlavní ženy Nefertari a devíti z jeho 140 dětí. Vnitřek je pokryt reliéfy, které zvěčňují Ramessovy zásluhy v bitvě u Kadeše, kde po nerozhodném výsledku boje byla uzavřena velmi důležitá mírová smlouva s dlouhodobým rivalem - Chetity. V chrámu se dvakrát za rok konaly slavnosti boha Slunce. Jejich začátek určil paprsek slunce, který proniknul vchodem, velkou i malou pilířovou síní až do svatyně, kde ozářil sochy Amona, Ra-Harachteje a Ramesse, zatímco socha boha Ptaha zůstala nadále ve tmě.     V šedesátých létech hrozil chrámům zánik: egyptská vláda rozhodla, že na Nilu postaví obrovskou přehradu, jejíž vody by pohřbily asi patnáct chrámů. Velká celosvětová kampaň zachránila alespoň nejdůležitější z nich . A tak nejnovější zázraky techniky zachraňovaly zázraky z dob faraónů staré tisícky let. Chrámy byly rozřezány na kvádry, z nichž nejtěžší vážil 35 tun a přesouvány na bezpečná místa, kde byly znovu sestaveny. Práce trvaly až do sedmdesátých let. Doprava     Doprava do oblasti Asuánu je rozumná asi pouze letecká. Vzdálenost od Káhiry je veliká a procestovat půl dovolené ve vlaku není ideální trávení dovolené. To je vhodné snad pouze pro studenty. A Abú Simbel je dostupný malým letadlem z Asuánu.